Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Việt Nam)

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về trang thiết bị. Y khoa; quản lý máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế và quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng của các doanh nghiệp y tế.

Phòng Kỹ thuật Công nghệ và Xây dựng Y tế được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2007 theo Nghị định số 188/2007 / NĐ-KP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật Y tế và Xây dựng được quy định tại Nghị định số 5868 / QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

Trách nhiệm và quyền hạn

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 5868 / QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Kỹ thuật Y tế và Xây dựng có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:

 • Trong lĩnh vực y tế. công nghệ:
 1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm: phân loại, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm, kinh doanh, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, thông tin, quảng cáo, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng trang thiết bị y tế và trang thiết bị dịch vụ y tế.
 2. làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, ban ngành liên quan trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, phương hướng, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển nghiên cứu, sản xuất và quản lý trang thiết bị trong lĩnh vực y tế.
 3. Trung tâm phối hợp rà soát hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp, gia hạn, gia hạn, đình chỉ, thu hồi: số công bố trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận lưu hành trang thiết bị y tế đã sản xuất, giấy phép nội bộ trang thiết bị y tế, nội dung quảng cáo, chấp nhận đơn đăng ký. công bố quyền phân loại, tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kỹ thuật, dịch vụ đánh giá sự phù hợp trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.
 4. Quy định của Hội đồng tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế Bộ Y tế.
 5. chủ trì tổ chức thẩm định danh mục, yêu cầu cấu hình và tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị y tế được đầu tư bằng nguồn vốn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các Sở, ngành thuộc ngành y tế theo quy định. . khu vực kiểm soát được giao.
 6. Chịu trách nhiệm chính tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và trái phiếu Chính phủ; tham gia, thống nhất với Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Y tế.
 7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện, thẩm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, máy móc, thiết bị chuyên dùng. được sử dụng trong sự nghiệp y tế.
 8. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Giáo dục và các bộ phận liên quan trong việc chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thử thuốc trên lâm sàng.
 • Đối với lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ sở y tế:
 1. Tiếp tục xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ sở y tế đối với các cơ sở, phòng, ban và đơn vị trực thuộc. Bộ Y Tế. trực thuộc Bộ Y tế.
 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Bộ Y tế.
 3. phối hợp với các Vụ, Cục, cơ quan liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công. thẩm định các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển và vốn trái phiếu Chính phủ; thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn trái phiếu Chính phủ.
 4. Điều phối viên kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trong lĩnh vực y tế; tham gia giám sát, đánh giá chất lượng các dự án đầu tư xây dựng dưới sự giám sát của Bộ Y tế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao và theo Quy chế.

Cơ cấu tổ chức

 • Giám đốc: Nguyễn Minh Lợi
 • Phó giám đốc:
 1. Nguyễn Tử Hiếu
 2. Nguyễn Anh Tú

Bê bối

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên nhân viên Vụ Trang thiết bị Y tế. và Bộ Xây dựng (Bộ Y tế) để điều tra các sai phạm liên quan trong trường hợp cán bộ điều hành Công ty Việt Á định giá quá cao COVID-19.

Trên đây là thông tin vụ trang thiết bị và công trình y tế mà Thiết bị y tế – dụng cụ y khoa Gia Bảo Minh đã tổng hợp lại, chúc bạn một ngày vui vẻ nếu còn thời gian hãy đọc thêm những thông tin bổ ích khác chúng tôi chia sẻ, cảm ơn.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *