việc bảo hành cho sản phẩm bao gồm việc loại bỏ các hỏng hóc, sự cố kỹ thuật phát sinh do lỗi của nhà sản xuất.

1. Điều kiện bảo hành – Chính sách bảo hành

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Còn thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm)
  2. Khách hàng có đủ cả hóa đơn bán hàng của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH, phiếu bảo hành, tem bảo hànhtheo quy định.

Nơi nhận bảo hành:

  • giabaominh.vn nhận sản phẩm cần bảo hành của khách: Khách hàng phản ánh sản phẩm cần bảo hành (nếu có thể) đến hệ thống của giabaominh.vn Chúng tôi sẽ có trách nhiệm kiểm tra, sửa chữa lại sản phẩm. Sau khi sản phẩm được bảo hành, giabaominh.vn sẽ thông báo cho khách hàng trên website giabaominh.vn hoặc thông báo qua các phương thức liên lạc đã trao đổi trước đấy.

2. Các trường hợp không được bảo hành

  • Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
  • Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ các thông tin khách hàng và các thông tin trên sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bảo hành.
  • Hóa đơn bán hàng bị mất không đọc được thông tin về sản phẩm.
  • Phiếu bảo hành, Tem bảo hành bị mất; Tem bảo hành bị dán đè, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi nội dung (kể cả Tem bảo hành gốc).